BEDRIJFSVOERING IN CONTROL

Prestatie inkoop Coen Ruys

Wat kan Best Value Procurement (BVP) vor uw organisatie betekenen? 

lees verder

Best Value Procurement (BVP) of Prestatie-inkoop is een inkoopmethodiek waarbij de inschrijvingen worden gewaardeerd volgens het principe dat de meeste waarde moet worden verkregen voor de laagste prijs. De methodiek Best Value is in het midden van de jaren negentig ontwikkeld door de Amerikaan Dean Kashiwagi van de Performance Based Studies Research Group van de Arizona State University. 

 Lagere kosten en meer toegevoegde waarde

Minder eisen, meer ruimte voor oplossingen
Bij prestatie-inkoop wordt het principe om veel eisen te stellen aan de inschrijvende partij losgelaten. De opdrachtgever schrijft veel minder standaarden en minimumeisen 

voor om de kwaliteit van de opdracht te garanderen.

Immers hoe meer van deze standaarden worden gesteld, hoe minder ruimte er overblijft voor de inschrijvers op een overheidsopdracht om op kwaliteit het verschil te maken. Op deze manier worden aanbieders gestimuleerd om met een (te) lage prijs in te schrijven en zo het werk binnen te halen. Hierdoor komen de winstmarges van de aanbieders onder druk te staan.

KPI die wel werken Coen Ruys

Zoek u KPI’s die wél werken?

lees verder

Bedrijfsvoering en KPS’s die wel werken​

Van strategie naar uitvoering: hoe prestatie indicatoren kunnen helpen
De wijze waarop zorgorganisaties omgaan met Kritische Prestatie-Indicatoren (KPI’s) is één van de belangrijkste onderliggende oorzaken waarom de daadwerkelijke uitvoering werkt conform plan en inlijn liggen met de strategie 

Een innovatieve aanpak die zich in de praktijk heeft bewezen. 

Hoe werkt het:

 • De juiste KPI’s te bepalen en in te richten
 • De samenwerking tussen afdelingen te bevorderen
 • Hoe de zorgorganisatie de patienten beter en sneller kan helpen
 • Het talent van de medewerkers beter benutten
 • Alle veranderingen te borgen

Zorgprogrammering en proces optimalisatie & harmonisatie 

lees verder

Zorgprogrammering

Doel van zorgprogrammering is het creëren van een logische samenhang in de zorg en dit 1-op-1 te vertalen naar efficiënte en effectieve zorgprocessen.

In het zorgprogramma worden afspraken gemaakt over de zorgverlening (wie, wat, waar en wanneer).

Bij zorgprogramma’s gaat het NIET over het lokaal optimum, maar over het totale proces van eerste poli bezoek tot herhaalbezoek.

Een zorgprogramma richt zich op verbetering van:

de professionele kwaliteit (evidence based, gebaseerd op medische outcome)
verhogen van de kwaliteit
verbeteren van de service
optimaliseren van de patiëntveiligheid
verlagen van de kosten

Voor meer informatie: neem contact op met Coen Ruys Coen.Ruys@ peirce.nl

 

Wilt u ook een vraaggestuurde OK of IC

lees verder

Vraaggestuurde OK’s bouwen aan gedifferentieerde zorgcircuits. Een methodiek voor optimalisatie van de capaciteit van OK-complexen.

De OK als motor van het ziekenhuis?

De uitdaging is om de OK planning af te stemmen op de productie. (vraaggestuurde OK) zodanig dat er een directe relatie is tussen:

poli
POK
klinische bedden
inzet van medewerkers
Peirce heeft een model ontwikkeld. Het cyclisch plannen biedt de volgende oplossingen:

rubricering patiënten (spoeduren en regulier)
onderverdeling in patiëntgroepen / zorgpaden
capaciteitsallocatie en afstemming in de keten
standaardisatie in planningen
patiëntplanning onder eindverantwoording

Voor meer informatie: neem contact op met Coen Ruys Coen.Ruys@ peirce.nl

Wat zijn de use cases voor Enterprise Architecture?

onderhandelen Coen Ruys

Wat is de beste inkoopstrategie voor een zorginstelling?

lees verder

Voor de goede prijsstrategie zijn 7 factoren van belang:

 • Interne competentie
 • Differentiatie: onderscheid in kwaliteit, portfolio, service en prijs.
 • Concentratie: alleen daar waar de juiste expertise aanwezig is en voldoende volume kan worden gerealiseerd.
 • Samenwerking: alleen dat doen waar een zorginstelling goed in is.
 • Taakherschikking: handelingen die van oudsher uitgevoerd werden in het ziekenhuis worden uitgevoerd door een huisarts of verpleegkundig specialist.
 • Zelfzorg: de patiënt is in staat om zelf een deel van de handelingen uit te voeren.
 • Medische doorbraken: vooruitgang in diagnostiek en behandelmethoden snel implementeren.
 • Internationalisering: de markt is de Europese zorgmarkt.

Peirce BV heeft ervaring met het organiseren van zorginkoop bij zorgverzekeraars en kan obv data modelen de impact direct vertalen naar de bedrijfsvoering.

Eerst opties ontwikkelen, dan beslissen:

 • Creëer mogelijkheden op basis van de wederzijdse belangen.
 • Ontwikkel meerdere mogelijkheden om uit te kiezen; besluit later.

Praat over wat redelijke is met behulp van objectieve criteria

 • Probeer een resultaat te bereiken dat gebaseerd is op normen die onafhankelijk zijn van de wil.
 • Argumenteer en sta open voor argumenten.
 • Geef toe aan het principe, niet aan druk
veranderen Coen Ruys

De kunst van veranderen

lees verder

Niets is zomaar normaal als veranderen

We leven in het vijfde seizoen,  we doen er veel veel om alle seizoenen op elkaar te laten
lijken.
Veranderen als revolutie of evolutie is door onze collectieve angst voor het
onbekende in de slagschaduw van het handelingsrepertoire komen te staan.
Verbeteren, veranderen en maatschappelijk duurzaam verbinden vormen drie
opvolgende fasen als we problemen ervaren met een bestaande aanpak. Als de
wereld van het veranderen moeizaam verloopt, grijpen we graag terug naar een
aanpak volgens de klassieke lijnen van het vertrouwde. → veel veranderaars een
brug te ver en dus terug naar wat ze wel in de vingers hebben.
Alle neuzen moeten in de zelfde richting gedwongen worden. Dat is een gevaarlijk
signaal voor collectieve pathologie. → dat gebeurt als één mens kans ziet iedereen
ervan te overtuigen dat we allemaal onderdeel zijn van een gelukkige familie en dat een genomen
besluit niet ter discussie staat, ongeachte consequenties. → geen rationele besluiten maar
marsroutes die soort van religieus worden verankerd en daarna ontastbaar.