FINANCIEEL IN CONTROL

Optimaliseren bedrijfsvoering met het A3 model. Een integraal onderdeel van de P&C

lees verder

A3 werkt
A3 is een methodiek op de bedrijfsvoering te verbeteren met behulp van jaarplannen. Werken met de A3 methode helpt om focus en samenhang aan te brengen. De effectiviteit van de zorgorganisatie is hier in belangrijke mate mee gediend. Dat geldt zowel voor de zorgorganisatie als geheel, als voor alle onderdelen binnen de organisatie en de vakgroepen. 

De volgorde symboliseert de manier van werken:

 1. Leiderschap
 2. Strategie en beleid
 3. Management van Medewerkers
 4. Management van middelen
 5. Management van processen
 6. Klanten en partners
  medewerkers
 7. Maatschappij
 8. Bestuur en financiers

Sturen door inzicht (jaar) verslaggeving en ratio’s 

lees verder

Peirce werkt vanuit de saenhang tussen de externe verslaggeving en andere verslaglegging.

De financiële en administratieve afdelingen
verschaffen informatie voor de het management en de  account.

Deze informatie worden vertaald naar juiste en betrouwbare overzichten (conform het juridisch kader)

Peirce werkt met drie soorten jaarrekeningen:
1. De interne jaarrekening ten behoeve van de organisatie
2. De externe jaarrekening ten behoeve van externe belanghebbende
3. De fiscale jaarrekening ten behoeve van de fiscus

Intern

Extern

Wettelijke voorschriften

Nee

Ja

Frequentie

Vrijwel doorlopend

Periodiek

Detaillering

Zeer gedetailleerd

Meer globaal

Tijdstip

Na einde periode

later

risicomanagement Coen Ruys

Risicomanagement volgens Peirce

lees verder

Risico is de mogelijkheid van een gebeurtenis die een negatief effect heeft
op de organisatie of op de doelstellingen daarvan. Risico= kans x gevolg

Doel risicomanagement is gericht op bescherming van de realisatie van de
doelstellingen en het voortbestaan van een onderneming (continuïteit)

Risicomanagement omvat:

 1.  strategische risico’s
 2. commerciële risico’s
 3. organisatorische risico’s (dynamische risico’s)
 4. verzekerbare-/ of statische risico’s (brand)

Peirce werkt op basis van de Sarbanes Oxley-wet. Dit is een  Amerikaanse wet die als doel heeft transparantie
van organisaties te bevorderen. (regels financiële controle en bewaking
integriteit ondernemingen)