CENTRALE ROL VOOR ICT

Peirce is gespecialiseerd in het optimaliseren van de bedrijfsvoering, het financieel gezond maken van de organisatie, met een centrale rol voor ICT

Een mooie reis naar de Cloud

lees verder

Een digitale transitie is een analoog veranderproces.

Om iedereen mee te krijgen in een ingrijpend proces als cloud transitie is het nodig om vooraf de doelen te formuleren en de risico’s in kaart te brengen. Wat gaan we eigenlijk doen?

Wat kunnen we verwachten  men?

Wat moeten eindgebruikers straks allemaal kunnen doen na de transitie?

Stap 1: Het Envisioning traject
Stap 2: De architectuur technisch in kaart brengen
Stap 3: Het maken van een Roadmap
Stap 4: Een strategie ontwikkelen voor de gebruikers
Stap 5 : Kijken naar de IT-organisatie

Maar ik doe doe meer.
Zodra het plan is opgesteld, begeleid ik de opdrachtgever ook bij de implementatie.

enterprise architecture management

Wat zijn de use cases voor Enterprise Architecture?

lees verder

Bedrijfsvoering en ICT gaan hand in hand m.b.v. Enterprise Architecture Management

Enterprise Architectuur (EA) vormt de bouwtekening die de structuur en het functioneren van een organisatie beschrijft. EA heeft als doel om te bepalen hoe een organisatie zijn huidige en toekomstige doelen het meest effectief bereikt. Enterprise Architectuur kent veelal vier invalshoeken: business, applicatie, informatie en technologie. Het vastleggen, bijhouden, gebruiken en verbeteren van informatie over deze vier invalshoeken noemen we het werken mét of onder Enterprise Architectuur.

Enterprise Architectuur zorgt voor:

  1. Alignment omdat het strategie en operatie evenals business en IT ondersteunt. Zo zal iedere verandering voldoen aan de strategische doelstellingen;
  2. Inzicht in de huidige en gewenste samenhang van de organisatie, haar processen en de manier waarop ze zichzelf van informatie voorziet;
  3. Kwalitatieve oplossingen, waarbij het de ontwikkeling en het onderhoud van oplossingen eenvoudiger maakt.
  4. Ook zorgt EA voor een langere levensduur van een oplossing.

Onlangs publiceerde Hogeschool Utrecht een waardevolle video in welke het Enterprise Architectuur toelicht.

 

big data in de zorg Coen Ruys

Big data analyse in de zorg (care en cure)

lees verder

Big data analyse in de zorg (care en cure)

Een analyse gebeurt volgens vast omschreven stappen: waarin het berekenen van economische evaluaties wordt gezien als een proces waarbij 7 stappen chronologisch worden doorlopen:

bepaling doelstelling en reikwijdte van de economische evaluatie
keuze categorieën (kosten, omzet, kwaliteit)
identificatie eenheden
volumemeting eenheden
waardering eenheden
omgaan met onzekerheid
rapportage van kosten
Elke stap gaat gepaard met het maken van keuzes die belangrijke consequenties hebben voor de wijze waarop de volgende stappen moeten worden uitgevoerd. De keuzes worden gemaakt op basis van de doelstelling van de economische evaluatie, de ziekte of behandeling die onderwerp is van de economische evaluatie en de keuzes die in eerdere stappen gemaakt zijn. De bepaling van de reikwijdte van de economische evaluatie heeft bijvoorbeeld een belangrijke invloed op keuzes die later in het stappenplan worden gemaakt. Dit betreft niet alleen de keuze van kostencategorieën, maar ook identificatie, volumemeting en waardering van eenheden.

Een team kan meer

Zorgprogrammering is ‘het fundamenteel opnieuw bedenken en herontwerpen van de patiënten logistiek, met als doel substantiële verbeteringen te realiseren van de belangrijkste prestatie indicatoren, zoals de inzet van mensen, het aanvragen van aanvullend onderzoek, de doorlooptijd, kosten, kwaliteit, snelheid en service’. Dit vergt veel van uw organisatie en uw mensen. Zorgvuldige begeleiding en advisering zijn hierbij essentieel. Mensen motiveren en ondersteunen, bruggen bouwen, consensus bereiken, het zijn voor Peirce BV vanzelfsprekende zaken die significant bijdragen aan het succes dat wij hebben bij het uitvoeren van onze opdrachten.

Er zijn twee processen:

1. het basis administratief proces. Dit heeft als doel de artsen maximaal te ondersteunen

2. het medisch inhoudelijk Zorgprogramma.

Met Peirce Zorgprogrammering krijgt u de voorsprong die u nodig heeft om uw organisatie goed te positioneren in de huidige, snel veranderende gezondheidszorgmarkt. Met Peirce Zorgprogrammering kunt u meebewegen met de vele veranderingen die er onvermijdelijk aankomen. Zorgverzekeraars gaan in de nabije toekomst zorginstellingen die werken met door hun goedgekeurde zorgprogramma’s, vrijstellen van een productielimiet. Peirce Zorgprogrammering zorgt ervoor dat u bij de koplopers hoort.

Coen Ruys is oprichter van Peirce BV en de grondlegger van Zorgprogrammering met behulp van Business Process Reengeneering (BPR) volgens Michael Hammer in Nederland. Hierdoor heeft Peirce een duidelijke voorsprong in het veld van aanbieders: wij hebben als enige Zorgprogramma’s afgeleverd met bewezen resultaat voor onze opdrachtgevers. Vandaar dat onze klanten buitengewoon tevreden zijn en wij bijzonder hoog scoren in het krijgen van vervolgopdrachten. U krijgt met Peirce BV in meer dan één opzicht waar voor uw geld.

Voor meer informatie: neem contact op met Coen Ruys Coen.Ruys@ peirce.nl