Bedrijfsvoering optimaliseren kan niet zonder ICT

Peirce interim managers worden ingezet bij vraagstukken op strategisch, tactisch niveau. Samen werken we aan een duurzame en haarbare oplossing. Peirce werkt alleen met interim managers met een medische en bedrijfsmatige achtergrond. De interim managers hebben 2 academische studies afgerond.

iHUB oktober 2020 – heden

iHUB oktober 2020
iHUB is een net gefuseerde jeugdzorg organisatie, een expert op het gebied van jeugdzorg, onderwijs en opvoedhulp

Functie: Programma leider ICT en proces optimalisatie en harmonisatie a.i. 
Resultaat: Migratie van 3 ICT systemen maar 1 uniform ingericht More Care 4 systeem

HilverZorg 2015

HilverZorg is een zorgorganisatie voor ouderen. HilverZorg biedt veelzijdige zorg, ondersteuning en aangepaste woonvormen. Dichtbij, in de eigen vertrouwde omgeving van onze klanten.

Functie: Raad van Toezicht
Portefeuillehouder kwaliteit, innovatie en ICT

GGZ-InGeest 2019 – 2020

InGeest is een toonaangevende zorginstelling gespecialiseerd in de psychische gezondheidszorg

Functie: Directeur ICT (CIO) a.i. 

Resultaat:

 • Digitale strategie incl transitie naar de Cloud
 • Operationeel aansturen ICT afdeling (43 FTE)
 • Sluitende begroting, jaarplan en jaarplanning
 • Business Intelligence KPI’s 

HagaZiekenhuis 2018 – 2019

Het HagaZiekenhuis is een van de grootste STZ ziekenhuizen in Nederland, er werken ruim 3500 medewerkers en circa 320 medisch specialisten en heeft een omzet van 590 miljoen euro

Functie: CFO & CIO Business Intelligence (ad interim)

Resultaat:

 • Positief gerapporteerd resultaat van 600.000 euro
 • Informatiebeleidsplan en implementeren
 • BICC (business intelligence center)
 • Meerjarenbegroting
 • Jaarrekening
 • Inrichting en operationeel maken datawarehouse
 • Sluitende begroting

Eno Zorgverzekering 2019

Eno is een zorgverzekeraar opgericht in 1860. Eno is bekend als een kleine verzekeraar die een grootse bijdrage levert aan het betaalbaar houden van de zorg.

Functie: Bedrijfskundig adviseur zorginkoop en business intelligence/ business analytics

Resultaat:

 • Inrichten zorginkoop proces
 • Analyse prognose schadelast in relatie tot het zorginkoopbeleid en de inrichting en het operationeel maken van de zorginkooporganisatie
 • Inrichting Azure als ICT platform

Saltro 2015 – 2016

Saltro is een innovatief diagnostisch centrum voor de eerstelijnsgezondheidzorg (laboratoriumonderzoek, functieonderzoek en advies aan huisartsen)

Functie: Manager Trombosedienst en ICT

Resultaat:

 • Transitie naar een challenge based organisatie en intergraal Challenge-based learning
 • LEAN proces inrichten trombose dienst
 • A3 (jaarplan en jaarplanning)
 • Kenniskaart
 • ICT risico management
 • Prins 2 projectmanagement

Albert Schweitzer ziekenhuis 2005 - 2007

Functie: Projectleider

Resultaat:

 • Implementatie EPD ISHMED SAP
 • Implementatie projectorganisatie volgens Goldratt
 • PACs
 • Klinische paden incl prestatie indicatoren
 • Digitaal ordenen röntgen en KCL aanvragen
 • ICT projectaanvragen en ICT capaciteit
 • Elektronisch patiënten dossier
 • EVS
 • Digitaal archiveren
 • Digitaal roosteren en rasteren
 • Total cost of ownership

Opella 2018 -2019

Opella biedt zorg, begeleiding en ondersteuning aan mensen die hulp nodig hebben.

Functie: Manager ICT / BI (a.i.)

Resultaat:

 • Digitale strategie
 • Herstructurering ICT inclusief inrichting target operation model
 • Outsourcing ICT
 • ICT risk management

ZorgSaam (2013 – 2015) & (2015 – 2018)


ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen is de specialist in zorg voor jong en oud in de regio Zeeuws-Vlaanderen én daarbuiten. ZorgSaam biedt ziekenhuiszorg, ambulancezorg, thuiszorg en ouderenzorg.

Functie: CFO incl. hoofd planning en Control (zonder ‘e’) en business intelligence (a.i.)

Resultaat:

 • Sluitende begroting
 • Positief financieel resultaat door ‘bij contracteren’ plafond Zilveren Kruis/Achmea
 • Samenwerkingsovereenkomst medisch specialisten (verdienmodel)
 • Strategic Enterprise Architerure Management
 • Implementatie datawarehouse inclusief kwaliteitsindicatoren
 • 235 miljoen zorgcontractering (6 miljoen aanvullende contractering )
 • Zorgverkoopgids
 • A3 jaarplannen
 • Informatie beleidsplan en implementeren BICC (business intelligence center)

Zeelandcare 2016

Zeelandcare is een zorgorganisatie met verschillende locaties in heel Zeeland. Zeelandcare biedt een groot aantal behandelingen op het gebied van planbare zorg.

Functie: Financieel directeur CFO

Resultaat:

 • Sluitende begroting
 • Jaarrekening
 • Realisatie zorginkoop 16 miljoen.
 • Kosten besparing van 1,1 miljoen
 • Optimalisatie zorgadministratie (declaraties en facturering)
 • Positief financieel resultaat door ‘bij contracteren’ Zilveren Kruis/Achmea

Fortis Zorgverzekeringen 2000 - 2003

Functie: Adjunct directeur Zorg Begroting 22 mln, belegd vermogen 80 mln 

Resultaat:

 • Operationele winst 6,2%
 • Risicomanagement
 • Interne en externe verslaglegging
 • Oprichten Effort Care voor preventie en re-integratie. Dit heeft geleid tot een effectieve besparing van 12 miljoen euro op de arbeidsongeschiktheid portefeuille
 • Reorganisatie van de Medische dienst
 • Integratie binnen Fortis t.a.v. de individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • BPR reorganisatie
 • Scenario analyses for merger and acquisition

Connect4care 2020

Connect4Care is een stichting zonder winstoogmerk en biedt beproefde zorgcommunicatiediensten aan om snel en veilig gegevens uit te wisselen binnen de regio. Het doel is het realiseren van betere zorg. Connect4care werkt in opdracht van het Spaarne Gasthuis, Amstelring, Ingeest, Atalmedial, SAHZ, SEIN en HCKZ

Functie: Best value procurement adviseur

Resultaat: Request for presentation

GDD zuidholland west 2003 - 2005

Functie: Statutair directeur

Resultaat: 

 • Operationele fusie GGD Delftland en Zoetermeer
 • Herhuisvesting/ verhuizing GGD
 • Proces harmonisatie (INK met bedrijfseconomische aspecten)
 • Reorganisatie gebaseerd op integratie primaire processen
  Klanttevredenheidsonderzoek
 • Jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van de GGD