KWALITEIT IN CONTROL

Voldoet uw  organisatie aan het Kwaliteitskader?

Samen zorgen we voor normeren, leren en verbeteren.

Alle zorginstellingen moeten zorg leveren die voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. Ze moeten bijvoorbeeld het zorgplan met cliënten bespreken, medezeggenschap regelen en een klachtenregeling hebben. 


Op zoek naar “zorggerichte kwaliteit”? Hierbij gebruiken we de “zorg gebaseerde benadering”: Zorg  is alleen goede zorg, als ……

Er zijn 4 uitkomsten mogelijk:

 1. Over-kwaliteit: er wordt te veel kwaliteit geleverd t.o.v. de beloning.
 2. Ideale situatie: de geleverde kwaliteit ligt net boven de verwachte kwaliteit.
 3. Acceptabele kwaliteit: de geleverde en de verwachte kwaliteit zijn gelijk.
 4. Onder-kwaliteit: kwaliteit is lager dan de patiënt verwacht

Wij meten kwaliteit op 5 dimensies:

 1. Tastbare zaken (apparatuur, personeel, is het matras goed? e.d.)
 2. Betrouwbaarheid (beloofde dienst accuraat uitgevoerd?)
 3. Responsiviteit (reactievermogen en kwaliteit van de reactie, dus hoelang duurt het voordat ik mijn
  antwoord krijg?)
 4. Zorgzaamheid (hoffelijkheid, word er aardig op mijn berichten gereageerd? )
 5. Inleven in de klant (empathie, word er meegeleefd als ik een klacht heb?)

Wij hanteren de onderstaande normen

 1. verantwoorde zorg leveren die voldoet aan de kwaliteitsstandaarden van de beroepsgroep;
 2. alleen BIG-geregistreerde zorgverleners mogen bepaalde voorbehouden handelingen uitvoeren;
 3. bespreken van het zorgplan met cliënten;
  medezeggenschap regelen;
 4. beschikken over een klachtenregeling.

De eisen staan in de volgende wetten:

 1. de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
 2. de Wet BIG;
 3. de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen;
 4. de Wet toelating zorginstellingen.